Home > กาวและซีลแลนท์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
กาวอีพ็อกซี่อุตสาหกรรมที่ดีที่สุดผู้ผลิตกาวและเคลือบหลุมร่องฟันในสหรัฐอเมริกา

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้กาวติดยึดแผงโซลาร์เซลล์และกาวกังหันลม

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้กาวติดยึดแผงโซลาร์เซลล์และกาวติดกังหันลม สำหรับผู้ติดตั้งและผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ จำเป็นต้องค้นหาวิธีการยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องหากาวยึดแผงโซลาร์เซลล์ที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพสูงสุดใน...

ความแตกต่างระหว่างการเคลือบ PCB และการเคลือบผิวแบบ Conformal คืออะไร?

แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันส่วนประกอบเหล่านี้จากความเสียหาย วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ใช้สองวิธีหลัก: การเคลือบ PCB และการเคลือบแบบ Conformal ทั้งการเคลือบ PCB และการเคลือบแบบ Conformal ใช้โพลีเมอร์อินทรีย์เพื่อปกป้อง PCB และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมือนและคล้ายคลึงกันอย่างไร...