சிறந்த அழுத்தம் உணர்திறன் சூடான உருகும் பிசின் உற்பத்தியாளர்கள்

பாண்ட் SMT கூறுகள் மற்றும் கீழ் பக்க அண்டர்ஃபில் சிப் பிணைப்புக்கு மேற்பரப்பு மவுண்ட் ஒட்டும் பசை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்

பாண்ட் SMT கூறுகள் மற்றும் கீழ் பக்க அண்டர்ஃபில் சிப் பிணைப்புக்கு மேற்பரப்பு மவுண்ட் ஒட்டும் பசை பயன்படுத்தும் போது பல சூழ்நிலைகள் பிணைப்பு SMT கூறுகளுக்கு ஒரு பிசின் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். எந்த வகையான பிசின் தேவை என்பதை நீங்கள் எவ்வாறு தீர்மானிக்கலாம் மற்றும் எந்த நிபந்தனைகளுக்கு வேறு பிணைப்பு தேவைப்படும் என்பதை அறியவும்...

en English
X