டீப் மெட்டீரியல் பிசின் தயாரிப்புகளின் ஒளிமின்னழுத்த காற்று ஆற்றல் பயன்பாடு

ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள் அசெம்பிளிக்கான உயர் செயல்திறன் பிசின்
டீப்மெட்டீரியல் காற்று விசையாழித் தொழிலுக்கு பிணைப்பு, சீல், தணித்தல் மற்றும் வலுவூட்டல் தீர்வுகளை அடித்தளத்திலிருந்து கத்தி முனை வரை வழங்குகிறது.

பாரம்பரிய எரிசக்தி ஆதாரங்களை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விநியோகத்துடன் மாற்றுவதற்கு மாற்று எரிசக்தி ஆதாரங்களின் தேவையின் காரணமாக உலகளாவிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்தை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. புதிய தொழில்நுட்பங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் செலவு-செயல்திறனைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில், புதுமை இந்த வளர்ச்சியில் முன்னணியில் உள்ளது.

உயர்-செயல்திறன் நாடாக்கள் அவற்றின் பல்துறை மற்றும் பல்வேறு பண்புகளின் காரணமாக புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சந்தையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த வலைப்பதிவு இடுகை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சந்தையில் டேப் பயன்படுத்தப்படும் சில பயன்பாடுகளைப் பற்றி விவாதிக்கும்.

காற்று ஆற்றல்
காற்றாலை ஆற்றல் என்பது காற்றாலை விசையாழிகள் மூலம் காற்றோட்டத்தைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிப்பது ஆகும். இது ஒரு பிரபலமான புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலமாகும், ஏனெனில் இது பசுமை இல்ல வாயுக்களை உற்பத்தி செய்யாது மற்றும் அதிக இடம் தேவையில்லை.

காற்றாலை ஆற்றலில் சில குறைபாடுகள் உள்ளன, அவற்றில் சிலவற்றைக் கடக்க டேப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. காற்றாலை விசையாழிகள் பெரும்பாலும் உலகின் சில கடுமையான சூழல்களில் வைக்கப்படுகின்றன, பாலைவனங்கள் முதல் கடலின் நடுப்பகுதி வரை, இது விசையாழிகளுக்கு சில அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.

கடுமையான சூழல்களுக்கு உட்பட்ட காற்று விசையாழி கத்திகளுக்கு பாதுகாப்பை வழங்க பாதுகாப்பு படங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சுழல் ஜெனரேட்டர்கள் பிளேட்டின் வேரைச் சுற்றி காற்றோட்டத்தை மேம்படுத்துகின்றன, அதிக செயல்திறன் கொண்ட டேப்புடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை இதே போன்ற பயன்பாடுகளுக்கு விமான வடிவமைப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

காற்றாலை விசையாழிகள் சத்தம் மற்றும் அதிர்வுக்கான ஆதாரமாகவும் இருக்கலாம். பிளேடு இரைச்சலைக் குறைக்கவும், பவர் லிப்டை மேம்படுத்தவும், அதிக செயல்திறன் கொண்ட டேப் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட சீர்ஷன்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. துணை பூஜ்ஜிய வெப்பநிலையில் அதன் சிறந்த ஒட்டுதல் காரணமாக தயாரிப்பு தொழிற்சாலை நிறுவல் மற்றும் ரெட்ரோஃபிட் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது.

லிப்ட், இழுத்தல் மற்றும் தருண குணகங்களை மேம்படுத்த, கர்னி மடல்கள் உயர் செயல்திறன் டேப்பைப் பயன்படுத்தி பிளேடு மேற்பரப்பில் பிணைக்கப்படுகின்றன.