Vad används Silikon optiskt självhäftande tätningsmedel till?

På grund av den extrema genomskinligheten hos optiskt silikonlim kan ljus passera genom det utan mycket förlust eller förvrängning. Den är designad för att ha ett brytningsindex som liknar det för optiska material som glas för att maximera ljustransmissionen samtidigt som reflektion minimeras. Prestanda och kvalitet hos optiska system beror på denna optiska klarhet.

Optiskt silikonlim, förutom sina optiska egenskaper, har en mängd andra funktioner och fördelar som gör den idealisk för optisk limning och tätningstillämpningar.

1.Hög optisk transparens möjliggörs av den optiska silikonlimtätningens höga ljusgenomsläppliga egenskaper, som tillåter liten förvrängning eller förlust av optisk klarhet. Genom att säkerställa att limmet inte påverkar funktionaliteten hos optiska komponenter bibehålls den erforderliga nivån av transparens.

2. Temperaturbeständighet: Det här självhäftande tätningsmedlet är gjord för att tolerera en mängd olika temperaturer, inklusive inställningar med höga temperaturer. Den är lämplig för applikationer där värmebeständighet är väsentlig eftersom den bibehåller sin stabilitet och behåller sina bindnings- och tätningsegenskaper även vid höga temperaturer.

3.Kemisk beständighet: Optiskt limtätningsmedel av silikon uppvisar hög kemisk beständighet, inklusive motståndskraft mot lösningsmedel, smörjmedel och miljöelement inklusive fukt och fukt. Det säkerställer långsiktig tillförlitlighet genom att skydda de optiska komponenterna från potentiell skada från frätande kemikalier.

4. Flexibilitet och spänningsabsorption: Silikonoptisk limtätnings flexibilitet gör det möjligt att absorbera stress och vibrationer, vilket minskar risken för mekaniska fel eller skada på de bifogade optiska komponenterna. Det hjälper till att bevara enhetens strukturella stabilitet och integritet, särskilt i applikationer som är utsatta för mekaniska vibrationer eller stötar.

5.Långtidsstabilitet: Optiskt limtätningsmedel av silikon ger exceptionell långtidsstabilitet och bevarar dess vidhäftnings- och tätningsegenskaper under en avsevärd tid. Det säkerställer livslängden och tillförlitligheten hos de bundna optiska komponenterna genom att motstå gulning, åldrande eller nedbrytning orsakad av exponering för UV-strålning, värme eller miljövariabler.

6. Enkel att applicera och hantera: Optiskt limtätningsmedel av silikon erbjuds i ett antal former, inklusive vätska, pasta och film, vilket ger användarna en mängd olika appliceringsalternativ. Det kan enkelt appliceras, distribueras eller dispenseras med lämpliga metoder, vilket möjliggör exakta och effektiva bindnings- och förseglingsprocedurer.

7. Exceptionell vidhäftning: Optiskt limtätningsmedel av silikon ger utmärkt vidhäftning till en mängd olika material som används i optiska komponenter, inklusive glas, metaller, keramik och plast. Det skapar en solid bindning som säkerställer stabil fästning och minskar risken för delaminering eller separation.

8.Elektrisk isolering: Optiska limtätningar av silikon är mycket bra på att isolera elektrisk ström, vilket förhindrar elektrisk ledning eller kortslutning mellan optiska komponenter. Det garanterar de optiska systemens säkerhet och korrekta funktion, särskilt i applikationer som involverar elektriska delar eller kretsar.

9. Kompatibilitet med optiska beläggningar: Anti-reflekterande beläggningar och skyddsfilmer är bara några exempel på de optiska beläggningar som optisk silikonlim är kompatibel med. Det upprätthåller prestanda och livslängd för dessa beläggningar och påverkar eller skadar dem inte negativt.

Optiskt limtätningsmedel av silikon är ett pålitligt alternativ för att binda och försegla optiska komponenter i en mängd olika industrier och applikationer på grund av dess höga optiska transparens, temperaturbeständighet, kemikaliebeständighet, flexibilitet och långtidsstabilitet.

Optiskt silikonlim tätningsmedel har många användningsområden inom många olika discipliner och industrier. Inklusive:

Bransch för optik och optoelektronik:
I optiska enheter, inklusive kameror, teleskop, mikroskop och kikare, används optiskt självhäftande silikon tätningsmedel ofta för att sammanfoga linser.
Den används för prismabindning i optiska enheter som spektrometrar, lasersystem och mätutrustning.
Optiska filter, såsom polarisatorer, neutrala densitetsfilter och färgfilter, är sammanfogade och förseglade med hjälp av optiskt limtätningsmedel av silikon.

Teknik för att visa:
LCD-skärmar (Liquid Crystal Displays): Skikten av LCD-paneler är sammanfogade och förseglade med hjälp av optiskt limtätningsmedel av silikon, vilket bibehåller optisk klarhet och mekanisk stabilitet.
OLED (Organic Light Emitting Diodes): Den används för att fästa och omsluta OLED-skärmar för att förbättra deras prestanda och hållbarhet.

Fordonsindustri:
Optiskt limtätningsmedel av silikon används för att binda och försegla optiska komponenter i head-up-displayer (HUD), vilket möjliggör kristallklar synlighet av information på vindrutan.
fordonsbelysning: Den används för att fästa och täta optiska linser och LED-moduler i fordonsbelysningssystem, vilket säkerställer hållbar drift och effektiv ljustransmission.

Medicinsk utrustning:
Endoskop: För att säkerställa kristallklar visualisering under medicinska procedurer används optiskt limtätningsmedel av silikon för att binda och försegla optiska komponenter i endoskop.
Laserapparat: Den används för att binda och försegla optiska komponenter i lasersystem för terapeutiska, diagnostiska och kirurgiska ingrepp.

Individuell elektronik:
Enheter för virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR): För att binda och försegla optiska komponenter i VR- och AR-headset och ge uppslukande visuella upplevelser används optiskt limtätningsmedel av silikon.
Kameror och videokameror: Den används för att fästa linsenheter och optiska filter, vilket säkerställer stabiliteten och kvaliteten på de inspelade bilderna.

Försvar och flyg:
I flygelektroniksystem, inklusive som cockpitskärmar, head-up-displayer och sensorer, används optiskt limtätningsmedel av silikon för att fästa och täta optiska komponenter.
I optiska enheter av militär kvalitet, inklusive mörkerseendeutrustning, målinriktningssystem och avståndsmätare, används den för att limma och försegla optiska komponenter.

Ljus och energi:
Solpaneler: För att ansluta och försegla det skyddande glasskyddet på solpaneler, vilket säkerställer långvarig hållbarhet och effektiv ljustransmission, använd en optisk limförseglare av silikon.
För att förbättra värmeavledning och optisk prestanda i LED-belysningsarmaturer används den för att limma och omsluta LED-moduler.

På grund av dess anpassningsförmåga, optiska transparens och långvariga egenskaper, optiskt silikonlim är en viktig komponent i en mängd olika sektorer som förlitar sig på noggrann optisk bindning och tätning.

För mer om val av optiskt silikonlim kan du besöka DeepMaterial på https://www.epoxyadhesiveglue.com/products/ för mer info.

har lagts till i din kundvagn.
Till Kassan
en English
X