Linsstrukturdelar Limning PUR-lim

Hög bindningsstyrka

Högt krypmotstånd

Krav
Förbindningen av linsens strukturella delar kräver ett fint limskikt, hög bindningsstyrka, snabb positionering och hög luftfuktighet, hög temperatur och högt yttre tryck för bindningsdelarna.

Lösning
DeepMaterial PUR smältlim kan användas vid tillfällen där snabb positionering krävs, och limdelarna måste vara resistenta mot hög luftfuktighet, hög temperatur och högt yttre tryck.

1. 100 % fast innehåll, enkomponent, lösningsmedelsfritt, luktfritt, miljövänligt lim.
2. Hög initial vidhäftning, hög krypmotstånd, hög vidhäftningsstyrka och god flexibilitet.
3. Fukten i rumstemperatur härdar snabbt och påverkar inte nästa process.
4. Den lägre limtemperaturen kommer inte att orsaka skador på komponenterna.
5. Efter härdning har den bra tätningsisolering, bra värmebeständighet, lösningsmedelsbeständighet, god hög- och lågtemperaturbeständighet, god vattenbeständighet, etc.

DeepMaterial PUR smältlim har, förutom att användas som linslim, ett brett användningsområde. Typiska tillämpningar är de smala gränserna för mobiltelefoner och surfplattor.

Deepmaterial är leverantörer av optiskt lim med högt brytningsindex och hartspolymerer med lågt brytningsindex. kameramontering i kameratillverkningsprocessen