තිර ආරක්ෂකය

DeepMaterial, කාර්මික ඉෙපොක්සි ඇලවුම් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, අපි underfill epoxy, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සඳහා සන්නායක නොවන මැලියම්, සන්නායක නොවන ඉෙපොක්සි, ඉලෙක්ට්‍රොනික එකලස් කිරීම සඳහා මැලියම්, underfill මැලියම්, ඉහළ වර්තන දර්ශක ඉෙපොක්සි පිළිබඳ පර්යේෂණ නැති වී යනවා. එය මත පදනම්ව, කාර්මික ඉෙපොක්සි මැලියම්වල නවතම තාක්ෂණය අප සතුව ඇත.

DeepMaterial විසින් චිප් ඇසුරුම් සහ පරීක්ෂණ සඳහා කාර්මික ඇලවුම්, පරිපථ පුවරු මට්ටමේ ඇලවුම් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන සඳහා මැලියම් නිපදවා ඇත. මැලියම් මත පදනම්ව, එය අර්ධ සන්නායක වේෆර් සැකසුම් සහ චිප් ඇසුරුම් සහ පරීක්ෂණ සඳහා ආරක්ෂිත පටල, අර්ධ සන්නායක පිරවුම් සහ ඇසුරුම් ද්රව්ය සංවර්ධනය කර ඇත.

සන්නිවේදන පර්යන්ත සමාගම්, පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික සමාගම්, අර්ධ සන්නායක ඇසුරුම් සහ පරීක්ෂණ සමාගම් සහ සන්නිවේදන උපකරණ නිෂ්පාදකයින් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇලවුම් සහ තුනී පටල ඉලෙක්ට්‍රොනික යෙදුම් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන සහ විසඳුම් ලබා දීම, ක්‍රියාවලි ආරක්ෂණය, නිෂ්පාදන ඉහළ නිරවද්‍යතාවයෙන් යුත් බන්ධනය තුළ ඉහත සඳහන් ගනුදෙනුකරුවන් විසඳීමට , සහ විදුලි කාර්ය සාධනය.

DeepMaterial විසින් විද්‍යුත්, UV සුව කරන UV මැලියම් ශ්‍රේණි, ප්‍රතික්‍රියාශීලී ආකාරයේ උණුසුම් දියවන මැලියම් සහ පීඩන සංවේදී උණුසුම් දියවන මැලියම්, ඉෙපොක්සි පාදක චිප් යට පිරවුම් සහ COB එන්කැප්සියුලේෂන් ද්‍රව්‍ය මාලාව, පරිපථ පුවරු ආරක්ෂණ පොටිං සහ අනුකූල ආලේපන සඳහා කාර්මික මැලියම් පිළිබඳ විවිධ වර්ගයේ නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරයි. ශ්‍රේණි, ඉෙපොක්සි පදනම් වූ සන්නායක රිදී මැලියම් මාලාව, ව්‍යුහාත්මක බන්ධන ඇලවුම් මාලාව, ක්‍රියාකාරී ආරක්ෂිත චිත්‍රපට මාලාව, අර්ධ සන්නායක ආරක්ෂිත චිත්‍රපට මාලාව.