ടിവി ബാക്ക്‌പ്ലെയ്ൻ പിന്തുണയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഫിലിം ബോണ്ടിംഗും

ലളിതമായ പ്രവർത്തനം

ഓട്ടോമേഷന് അനുയോജ്യം

അപേക്ഷ
സ്‌മാർട്ട് ടിവി വ്യവസായത്തിൽ, പാനലിന്റെ വലുപ്പം കൂടുകയും കനം ഇപ്പോഴും താരതമ്യേന കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, അനുബന്ധ ബാക്ക്‌ലൈറ്റ്, റിഫ്‌ളക്ടീവ് പേപ്പർ, സപ്പോർട്ട് കോളം എന്നിവയുടെ പരമ്പരാഗത ഫിക്സിംഗ് രീതികൾക്ക് ഉൽപ്പന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല. ടിവി ബാക്ക്‌പ്ലെയ്ൻ ഘടകങ്ങളുടെ ബോണ്ടിംഗിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു.

സവിശേഷതകൾ
മികച്ച കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, തുടർച്ചയായ ഉയർന്ന താപനില അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം;
ക്യൂറിംഗ് വേഗത നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതും പ്രവർത്തനം ലളിതവുമാണ്;
ലളിതമായ പ്രവർത്തനം, വലിയ തോതിലുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

ചിപ്പ് പാക്കേജിംഗിനും ടെസ്റ്റിംഗിനുമായി വ്യാവസായിക പശകൾ, സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ലെവൽ പശകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള പശകൾ എന്നിവ ഡീപ് മെറ്റീരിയൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അർദ്ധചാലക വേഫർ പ്രോസസ്സിംഗിനും ചിപ്പ് പാക്കേജിംഗിനും ടെസ്റ്റിംഗിനുമായി സംരക്ഷിത ഫിലിമുകൾ, അർദ്ധചാലക ഫില്ലറുകൾ, പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.