മികച്ച വ്യാവസായിക ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ പശ നിർമ്മാതാക്കൾ

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഹോട്ട് മെൽറ്റ് പശ നിർമ്മാതാക്കൾ

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഹോട്ട് മെൽറ്റ് പശ നിർമ്മാതാക്കൾ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സോളിഡ് ഫോർമുലേഷനുകളാണ് ഹോട്ട് മെൽറ്റ് പശകൾ. അതിൽ ലായകങ്ങളോ വെള്ളമോ ഇല്ല. ഊഷ്മാവിൽ ഈ ചൂടുള്ള ഉരുകുന്നത് ഒരു ഖരാവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമാണ്. മൃദുലമാക്കുന്ന പോയിന്റിന് മുകളിൽ ചൂടാക്കി അവ സജീവമാക്കുന്നു.

en English
X