ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് അസംബ്ലി

ഡീപ്മെറ്റീരിയൽ പശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് അസംബ്ലി ആപ്ലിക്കേഷൻ

ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് അസംബ്ലി പശകൾ | പോട്ടിംഗ് & എൻക്യാപ്സുലേഷൻ മെറ്റീരിയലുകൾ
ഇ-സിഗരറ്റ് അസംബ്ലി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജെല്ലുകൾ, ഗ്രീസ്, സീലാന്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകോത്തര പശകളും തെർമൽ ഇന്റർഫേസ് മെറ്റീരിയലുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഡീപ്മെറ്റീരിയൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ താപ ചാലക വസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട ഉപകരണ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കായി ഉയർന്ന താപ ചാലകത / കുറഞ്ഞ താപ പ്രതിരോധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിശാലമായ താപനില പരിധിയിൽ മികച്ച ശക്തി ആവശ്യമുള്ള ഇ-സിഗരറ്റ് അസംബ്ലി ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനായി ഡീപ്മെറ്റീരിയൽ പശകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിലകൂടിയ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ മത്സര ചെലവിൽ മികച്ച പ്രകടനം നേടാൻ ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

en English
X