Kako elektroničke epoksidne smjese za zalivanje štite vašu elektroniku

Kako elektroničke epoksidne smjese za zalivanje štite vašu elektroniku Elektronika je postala sastavni dio našeg svakodnevnog života, od pametnih telefona do prijenosnih računala, od automobila do medicinske opreme. Zaštita ove elektronike od čimbenika iz okoline kao što su vlaga, prašina i drugi kontaminanti ključna je za osiguranje njihove dugovječnosti i performansi....