چسب ساختاری PUR

این محصول یک چسب حرارتی پلی یورتان راکتیو با رطوبت خشک شده تک جزئی است. پس از حرارت دادن به مدت چند دقیقه تا زمانی که مذاب شود، با استحکام باند اولیه خوب پس از خنک شدن برای چند دقیقه در دمای اتاق استفاده می شود. و زمان باز متوسط، و ازدیاد طول عالی، مونتاژ سریع، و مزایای دیگر. عمل آوری واکنش شیمیایی رطوبت محصول پس از 24 ساعت 100٪ جامد و غیر قابل برگشت است.

توضیحات:

پارامترهای مشخصات محصول

محصول

مدل

رنگ پخت

روش

ویسکوزیته مذاب

(mPa.s/100°C)

ساعات کار

(دقیقه)

سختی (D) طول (٪) مقاومت برشی کششی

(مگاپاسکال)

ویژگی های محصول
DM-6542 زرد کمرنگ درمان رطوبت 5000 1500 ± 3 1 ± 31 5 ± ≥ 810 ≥ 5 1. ارائه استحکام اولیه عالی

2. کشیدگی عالی

3. قدرت پخت بالا

DM-6535 سفید چینی درمان رطوبت 9000 2000 ± 1 0.5 ± 35 5 ± ≥ 800 ≥ 6 1. ارائه استحکام اولیه بالا فوری

2. قابلیت اطمینان عالی

3. قابلیت سرویس دهی متوسط

DM-6530 سیاه پوست درمان رطوبت 6000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1. ارائه استحکام اولیه عالی

2. قابلیت اطمینان عالی

3. قابلیت سرویس دهی متوسط

DM-6536 سیاه پوست درمان رطوبت 6000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1. سرعت پخت سریع چسبندگی اولیه قوی

2. قابلیت اطمینان عالی

قابلیت سرویس دهی متوسط

DM-6525 زرد کمرنگ درمان رطوبت 6000 1500 ± 3 1 ± 29 5 ± ≥ 800 ≥ 6 1.چسبندگی عالی به پلاستیک

2. ارائه استحکام اولیه عالی

DM-6521 زرد کمرنگ درمان رطوبت 6000 1500 ± 1.5 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1.سرعت پخت سریع

2. قابلیت سرویس دهی متوسط

3.چسبندگی عالی به پلاستیک

DM-6524 سیاه پوست درمان رطوبت 6000 1500 ± 1.5 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1.سرعت پخت سریع

2. قابلیت سرویس دهی متوسط

3.چسبندگی عالی به پلاستیک

DM-6562 زرد کمرنگ درمان رطوبت 5500 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1. قابلیت اطمینان بالا

2. قابلیت سرویس دهی عالی

DM-6575 زرد کمرنگ درمان رطوبت 6500 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 770 ≥ 10 1. استحکام باند بالا

2. مناسب برای مواد مبتنی بر فلز

DM-6538 زرد کمرنگ درمان رطوبت 6000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1. مقاومت در برابر ضربه عالی

2. قابلیت سرویس دهی متوسط

DM-6572 زرد کمرنگ درمان رطوبت 6000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 9 1. استحکام باند بالا

2. مناسب برای مواد فیبر شیشه ای

DM-6570 زرد کمرنگ درمان رطوبت 4500 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1. مناسب برای کاربردهای پاشش چسب

2. استحکام باند بالا

DM-6573 زرد کمرنگ درمان رطوبت 4000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1. ویسکوزیته کم

2. استحکام باند بالا

DM-6560 زرد کمرنگ درمان رطوبت 6000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1. مناسب برای کاربردهای پاشش چسب

2. اتصال فلزات

DM-6561 زرد کمرنگ درمان رطوبت 6000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6 1-ساعت کاری کوتاه

2. بدون نقاشی

DM-6588 زرد کمرنگ درمان رطوبت 8500 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 6.5 1.ترشوندگی عالی

2. استحکام حرارتی فوق العاده بالا

3-قابلیت دوباره کاری عالی

DM-6581 زرد کمرنگ درمان رطوبت 7500 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 7.6 1. قدرت پخت بالا

2. مناسب برای انواع زیرلایه ها

DM-6583 زرد کمرنگ درمان رطوبت 8000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 9.5 1. ویسکوزیته بالا

2. استحکام باند بالا

DM-6585 زرد کمرنگ درمان رطوبت 7000 1500 ± 4 1 ± 29 5 ± ≥ 700 ≥ 9 1. ویسکوزیته بالا

2-سختی کم

DM-6586 زرد کمرنگ درمان رطوبت 7500 1500 ± 5 1 ± 29 5 ± ≥ 800 ≥ 7.5 1. ویسکوزیته بالا

2-سختی کم

3-مقاومت در برابر ضربه

 

ویژگی های محصول

قابلیت اطمینان بالا قابلیت سرویس دهی عالی سرعت پخت سریع
مقاومت عالی در برابر ضربه استحکام اتصال بالا مناسب برای انواع فایبرگلاس، مواد فلزی، انواع زیرلایه ها و

کاربردهای پاشش چسب

 

مزایای محصول

چسب های مذاب داغ بر پایه یک پیش پلیمر پلی اورتان ساخته شده اند که استحکام اولیه بالا و سرعت گیرش سریع را فورا فراهم می کند. قابلیت کار مجدد عالی، خواص چسبندگی خوبی دارد و برای تولید خط خودکار یا دستی مناسب است. قدرت پخت بالا آن را برای انواع زیرلایه ها مناسب می کند.