بهترین تولید کنندگان چسب ذوب داغ حساس به فشار

زمان استفاده از چسب چسب سطحی برای چسباندن اجزای SMT و چسباندن تراشه زیر پر کننده پایین

زمان استفاده از چسب سطحی برای چسباندن اجزای SMT و اتصال تراشه زیر پرکننده ضلع پایین در چندین موقعیت نیاز به استفاده از چسب برای اتصال اجزای SMT وجود دارد. دریابید که چگونه می توانید تعیین کنید که کدام نوع چسب مورد نیاز است و در چه شرایطی به چسبندگی متفاوتی نیاز است...

en English
X