llestri gorau UV halltu glud adlynol gweithgynhyrchwyr

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am gludyddion optegol halltu UV

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am gludyddion optegol halltu UV

Y defnydd cyntaf i'w ddefnyddio fel glud optegol oedd sudd distyllu o'r goeden ffromlys. Cyfeiriwyd ato fel Jac y Neidiwr, a thra bod ganddo rinweddau optegol uchel, nid oedd ganddo ymwrthedd toddyddion a thermol. Byddai deunyddiau gwell yn ddiweddarach yn ei ddisodli o ganlyniad. Mae angen perfformiad a chynhyrchiad uwch ar gymwysiadau optig; felly, mae'r rhan fwyaf o beirianwyr yn aml yn troi at gludyddion halltu UV.

Yn ystod cydosod optegol, mae'n hollbwysig i gydrannau fondio gyda'i gilydd i weithredu'n effeithiol. Mae glud sy'n cynnig bond cryf yr un mor angenrheidiol ar gyfer bondio prism a lens, cydosod ffibr optig, a gosod a lleoli elfennau optegol. Daw gludyddion mewn cryfderau a chyfyngiadau amrywiol; felly gall fod yn heriol i'r rhan fwyaf o bobl benderfynu pa ddeunyddiau sydd fwyaf addas ar gyfer y tasgau bondio dan sylw. Er mai mynegai plygiannol a thrawsyriant optegol yw'r prif ystyriaethau wrth edrych arnynt Gludyddion optegol halltu UV, rhaid ystyried yn ofalus wrth bwyso a mesur yr eiddo materol yn unol â gofynion y cais. Mae rhai o’r pethau eraill y dylid eu hystyried yn cynnwys:

Gwneuthurwyr glud gludiog cyswllt gorau sy'n seiliedig ar ddŵr
Gwneuthurwyr glud gludiog cyswllt gorau sy'n seiliedig ar ddŵr

Priodweddau gludiog 

Wrth halltu, mae'r rhan fwyaf o gludyddion yn tueddu i grebachu, a gall hyn arwain at straen i rai rhannau. Lle mae straen, yna mae materion aliniad a ffocws yn anochel yn ystod y prosesu. Mae'n bwysig, felly, i beirianwyr setlo ar ddeunyddiau â chrebachu isel i liniaru'r problemau. Gall gludyddion epocsi, er enghraifft, fod â hyd at 5% o grebachu. Fodd bynnag, mae yna gludyddion optegol arbennig sydd mor isel â 0.4% o grebachu ac yn dal i lwyddo i gynnal yr eglurder optegol sydd ei angen.

O ran cywirdeb y strwythur a'i berfformiad, mae ystyried modwlws a chaledwch y deunydd gludiog hefyd yn bwysig iawn. Dylid hefyd edrych i mewn i nwyon llosg oherwydd gall rhai anweddolrwydd achosi problemau ansawdd.

Trin a halltu 

Mae'r ddau yma hefyd yn ystyriaethau pwysig iawn wrth chwilio am y gorau Gludyddion optegol halltu UV. Dylid ystyried y dull halltu a sut mae'n effeithio ar gymhlethdod a chyflymder y prosiect. Dim ond ychydig eiliadau y mae adlyn UV yn ei gymryd i wella, sy'n fuddiol mewn sefyllfaoedd lle mae angen cynhyrchu cyflym. Fodd bynnag, mae gwahanol ddeunyddiau yn cymryd amserau gwahanol i wella. Er enghraifft, mae angen mwy o amser i wella epocsiau dwy ran o gymharu â gludyddion silicon. Er y gall gwres gyflymu'r broses, mae'n bwysig cofio y gallai gwibdaith thermol achosi straen i rai rhannau yn ystod neu ar ôl halltu.

Mae gludedd hefyd yn bwysig yn ôl y cais. Mewn rhai cymwysiadau, dim ond i lenwi bwlch penodol neu ei bontio y mae angen y glud, tra, mewn eraill, efallai y bydd angen llenwi'r wyneb cyfan. Gall cymysgu a dadnwyo fod yn broses ddiflas, yn enwedig ar gyfer systemau dwy ran; felly efallai y bydd angen defnyddio offer arbennig.

Mae gludyddion acrylig y gellir eu gwella â UV yn boblogaidd mewn cymwysiadau opteg oherwydd eu bod yn hawdd eu defnyddio. Maent hefyd yn cynnig amser iachâd sy'n gyflym ac yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o ofynion cais. Mae'r opsiynau, fodd bynnag, yn niferus yn y farchnad, a phan fyddwch chi'n gwybod beth yw anghenion eich cais, byddwch chi'n cael amser hawdd i ddewis y gludyddion optegol gorau y gellir eu gwella â UV. Mae DeepMaterial yn cynhyrchu gludyddion o'r ansawdd uchaf i gyd-fynd â phob math o ofynion. Gadewch i'r arbenigwyr gludiog yn DeepMaterial eich arwain at y glud mwyaf addas ar gyfer eich cais.

Gwneuthurwyr glud gludiog cyswllt gorau sy'n seiliedig ar ddŵr
Gwneuthurwyr glud gludiog cyswllt gorau sy'n seiliedig ar ddŵr

Am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd angen i chi ei wybod uv halltu adlynion optegol, gallwch dalu ymweliad â DeepMaterial yn https://www.epoxyadhesiveglue.com/uv-curing-uv-adhesive/ am fwy o wybodaeth.

wedi'i ychwanegu at eich trol.
Talu
en English
X