Gwneuthurwyr Glud Gludiog Electroneg Gorau Gorau Yn Tsieina

Y Canllaw AY ar Gludyddion Bondio Diwydiannol

Y Canllaw AY ar Gludyddion Bondio Diwydiannol

Y defnydd o gau mecanyddol ni fu dulliau erioed yn ffordd effeithlon o ddal deunyddiau gyda'i gilydd. Mewn amgylcheddau diwydiannol, mae gludyddion yn cyflawni ystod eang o swyddogaethau. Gan fod gan yr asiantau bondio hyn ystod eang o briodweddau mecanyddol defnyddiol, gellir eu cymhwyso mewn gwahanol amodau wrth wneud gwahanol gynhyrchion. Gludyddion diwydiannol yn gyfryngau bondio a ddefnyddir yn lle caewyr mecanyddol i ddal dau ddeunydd gwahanol gyda'i gilydd. Mae defnyddio gludyddion yn helpu i leihau pwysau terfynol y deunydd a hefyd yn gwella ei apêl esthetig.

Gwneuthurwyr Glud Gludiog Electroneg Gorau Gorau Yn Tsieina
Gwneuthurwyr Glud Gludiog Electroneg Gorau Gorau Yn Tsieina

Ynglŷn â gludyddion diwydiannol

Mae gludyddion diwydiannol yn cynnwys cyfansoddion organig ac anorganig a ddefnyddir i uno gwahanol gydrannau. Defnyddir gwahanol fathau o gludyddion mewn amgylcheddau diwydiannol. Mae gan bob math ei swyddogaeth benodol a gellir ei ddefnyddio i fodloni rhai manylebau yn y daflen ddata dechnegol. Enghreifftiau yw:

 • Selwyr diwydiannol
 • Gludyddion halltu UV
 • Thermoset
 • silicon
 • polywrethan
 • Toddi poeth
 • Epocsi
 • Acrylig

 

Mae gludyddion diwydiannol yn cael eu cymhwyso'n ddiwydiannol i gyflawni gwahanol swyddogaethau. Fodd bynnag, defnyddir mwyafrif o'r asiantau bondio hyn i glymu deunyddiau gyda'i gilydd. Defnyddir gludyddion diwydiannol yn nodweddiadol fel glud i fondio deunyddiau. Maent yn fwy garw a chadarn pan gânt eu defnyddio fel selwyr diwydiannol. Fel selio diwydiannol, gludyddion bondio diwydiannol yn cael eu defnyddio at y dibenion canlynol:

 • Defnyddir ar gyfer llenwi'r bylchau sy'n bodoli rhwng gwythiennau/wynebau
 • Defnyddir ar gyfer cynnwys hylifau
 • Defnyddir ar gyfer atal gollyngiadau
 • a ddefnyddir i atal deunydd diangen rhag treiddio i ardal.

 

mathau o gludyddion bondio diwydiannol

Mae yna nifer o fathau o gludyddion bondio diwydiannol. Gellir eu dosbarthu mewn sawl ffordd. Fodd bynnag, mae'r ffordd fwyaf nodweddiadol o gategoreiddio gludyddion bondio diwydiannol yn cynnwys:

 • Priodweddau gludiog (gludiau toddi poeth)
 • Cyfansoddiad cemegol (gludyddion acrylig)

 

Dosbarthiad gludyddion bondio diwydiannol yn ôl cyfansoddiad cemegol

Mae cyfansoddiad cemegol glud yn ffordd dda o'i ddosbarthu. Pan ddaw i ddosbarthiad gludiog yn ôl math. Mae yna sawl math fel:

Gludyddion acrylig: Mae gan gludyddion acrylig amseroedd gosod rhyfeddol o gymharu â gludion eraill. Maent hefyd yn wych o ran gwrthsefyll ffactorau amgylcheddol. Mae gludion super neu syanoacrylates yn enghreifftiau gwych o gludyddion acrylig. Fel gludyddion un gydran, maent yn gosod yn gyflym iawn wrth eu cymhwyso ar arwynebau paru.

 

Gludyddion epocsi: Mae'r rhain yn gyfryngau bondio cemegol a ddefnyddir mewn amgylcheddau diwydiannol i ymuno â dau ddeunydd neu fwy. Mae gludydd epocsi yn gyd-polymer sy'n cael ei ffurfio trwy uno dau gemegyn gwahanol: caledwr a resin.

 

Fformaldehyd, melamin, a resinau ffenolig: Mae'r rhain yn gludyddion cryf gydag eiddo thermosetting gwych. Maent fel arfer yn ffurfio bondiau cryfder uchel a gallant wrthsefyll tymheredd uchel yn hawdd. Gan eu bod yn gyfryngau bondio thermoset, fe'u defnyddir i uno deunyddiau wrth gymhwyso gwres a phwysau neu wres yn unig. Mae angen hyn er mwyn i'r gludyddion bondio ffurfio bondiau cryf a diogel.

 

Gludyddion polywrethan: Mae'r rhain yn gludyddion bondio diwydiannol arbennig sy'n darparu gwydnwch rhyfeddol, ymwrthedd effaith, a hyblygrwydd. Fe'u cymhwysir orau ar gyfer prosiectau gwaith coed a gorffennu gwaith coed.

 

Gludyddion silicon: Mae selwyr silicon a gludyddion yn adnabyddus am eu hyblygrwydd dwys. Gwyddys hefyd eu bod yn gallu gwrthsefyll tymheredd yn fawr. Defnyddir y mathau arbennig hyn o gludyddion mewn cymwysiadau morol a phlymio.

 

Gludyddion rwber: Mae gludyddion rwber hefyd yn cael eu dosbarthu ochr yn ochr â selyddion oherwydd eu bondiau hynod hyblyg a chryf. Mae'r gludyddion diwydiannol arbennig hyn fel arfer yn seiliedig ar gyfansoddion nitrile, polyisobutylene, butyl, a bwtadien-styren.

 

Dosbarthiad gludyddion bondio diwydiannol yn ôl priodweddau adlyniad

Ar wahân i gyfansoddiad cemegol, gellir dosbarthu gludyddion bondio diwydiannol hefyd yn seiliedig ar eu priodweddau adlyniad. Mae yna ystod eang o gludyddion sy'n perthyn i'r categori hwn. Mae’r rhain yn cynnwys:

Gludyddion halltu UV: Mae gludyddion halltu UV yn yr un categori â gludyddion y gellir eu gwella yn erbyn ymbelydredd sy'n cychwyn halltu ym mhresenoldeb golau UV. Gellir halltu hefyd trwy ddefnyddio ffynonellau golau eraill. Fel hyn, gall y glud ddarparu bond mwy parhaol heb unrhyw fath o wresogi.

 

Gludyddion thermoset: Mae'r rhain yn resinau polymerig sydd wedi'u croesgysylltu o ran strwythur. Gellir eu gwella ym mhresenoldeb gwres a gwasgedd neu dim ond gwres yn unig. Fe'u cymhwysir mewn gwasanaethau lle mae llwyth uchel yn bresennol oherwydd bod ganddynt wrthwynebiad rhagorol i ymgripiad.

 

Gludyddion cyswllt a PSA: Mae'n hawdd defnyddio gludyddion cyswllt a phwysau-sensitif i uno arwynebau pan fydd pwysau'n cael ei gymhwyso ychydig. Mae gludyddion cyswllt yn gweithio'n bennaf o amgylch cymwysiadau sy'n cynnwys arwynebau mawr iawn i'w bondio. Gellir ei ddefnyddio hefyd gyda deunyddiau sy'n anodd eu clampio.

 

Gludyddion toddi poeth: Mae hwn yn fath arbennig o gludiog y gellir ei weithio dro ar ôl tro ar gymhwyso gwres. Mae hyn yn golygu bod gludion toddi poeth yn cael eu hailweithio trwy doddi neu feddalu â gwres. Yna gellir ei osod neu ei galedu trwy oeri. Un o nodweddion arbennig gludiau toddi poeth yw eu bod yn caniatáu i ddeunyddiau gael eu tynnu, eu hailweithio a'u hadlinio yn ystod y cynulliad.

Plastig glud modurol gorau i gynhyrchion metel gan weithgynhyrchwyr gludiog a seliwr epocsi diwydiannol
Plastig glud modurol gorau i gynhyrchion metel gan weithgynhyrchwyr gludiog a seliwr epocsi diwydiannol

Dewis gludyddion bondio diwydiannol yn seiliedig ar fanylebau

Mae cymaint o gludyddion bondio diwydiannol ag sydd o ryseitiau ar gyfer coginio reis. Mae gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr peirianneg gludyddion diwydiannol fanylebau arbennig ar gyfer dewis y gludion y maent yn eu defnyddio ar gyfer cydosod cynnyrch. O ran dewis y gludydd diwydiannol cywir ar gyfer eich gweithrediad, mae sawl cam dan sylw. Mae hyn yn cynnwys:

Cam cyntaf: Deall y broses ymgynnull benodol: Defnyddir sawl dull cydosod cyffredin mewn gweithgynhyrchu. Gallwch chi ddefnyddio'ch gludyddion yn hawdd gydag unrhyw un o'r prosesau hyn i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl.

Yr ail gam: Dewiswch y deunyddiau swbstrad cywir: Deall y swbstradau a ddefnyddir yn y broses fondio. Mae'n bwysig gwirio amodau wyneb y deunydd swbstrad. Bydd hyn yn mynd yn bell i'ch helpu i benderfynu pa fath o glud i'w ddefnyddio.

Trydydd cam: Nodi'r prosesau sydd eu hangen ar gyfer gweithgynhyrchu: Mae'n bwysig deall sut bydd y cynnyrch yn cael ei gydosod. Mae hyn yn golygu bod angen i chi wneud detholiad gofalus o'r glud yn seiliedig ar y prosesau sy'n rhan o'r broses weithgynhyrchu.

Pedwerydd Cam: Gwybod beth fydd y cynnyrch yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer Mae gwybod beth fydd y cynnyrch yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer yn bwysig iawn wrth ddewis y math cywir o glud. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu rhagweld effeithiau amgylcheddol posibl ar yr uniad gludiog.

Pumed Cam: Deall yr effeithiau cost: Wrth ddewis y gludydd bondio diwydiannol cywir ar gyfer eich prosiect, gall cost y glud fod yn ffactor. Gan y byddwch yn gofyn am swmp o'r glud hwn, bydd angen i chi ddeall sut y bydd y gost yn effeithio ar gyfanswm eich cyllideb gynhyrchu.

 

Am fwy am ddewis y Gludyddion Bondio Diwydiannol, gallwch dalu ymweliad â DeepMaterial yn https://www.epoxyadhesiveglue.com/category/epoxy-adhesives-glue/ am fwy o wybodaeth.

wedi'i ychwanegu at eich trol.
Talu