gweithgynhyrchwyr gludiog toddi poeth sy'n sensitif i bwysau gorau

Glud gludiog optegol halltu UV ar gyfer bondio mynegai plygiannol uchel gyda gwahanol swbstradau

Glud gludiog optegol halltu UV ar gyfer bondio mynegai plygiannol uchel gyda gwahanol swbstradau

Gludydd optegol sy'n halltu UVs yn gludyddion un rhan sy'n glir ac nad oes ganddynt unrhyw doddyddion. Pan fyddant yn agored i olau, maent yn gwella'n gyflym, gan roi bond gwydn a chaled. Mae'r fformwleiddiadau gorau wedi'u hoptimeiddio i gynnig y bondio gorau ar gyfer gwahanol gymwysiadau.

Un o'r pethau i'w hystyried wrth ddewis a Gludydd optegol sy'n halltu UV yw ei oes silff. Po hiraf, gorau oll. Mae'r oes silff fel arfer yn dechrau o'r dyddiad pecynnu. Mae'n bwysig gwirio hyn cyn cadarnhau pryniant.

Y 10 Gwneuthurwr Gludiant Toddi Poeth Gorau yn y Byd
Y 10 Gwneuthurwr Gludiant Toddi Poeth Gorau yn y Byd

Bondio posibl gan ddefnyddio gludyddion optegol sy'n halltu UV

Gwydr i blastig: mae rhai gludyddion optegol halltu UV wedi'u cynllunio i fondio plastig i wydr. Mae rhai ceisiadau angen y math hwn o fondio. Mae hyn yn cynnwys gosod sment ar gyfer lensys, cydosod neu brismau neu ddwblau, neu osod cydrannau rhwng plastig a gwydr oherwydd priodweddau gosod gludyddion o'r fath. Gellir eu defnyddio fel cot amddiffynnol ar adegau mewn cydrannau trydanol.

Dylech ddewis glud sy'n bodloni'r safonau ar gyfer gludyddion optegol fel y'u cymeradwywyd gan y llywodraeth a'r holl asiantaethau angenrheidiol. Mae angen i chi ddarganfod mwy am y mynegai plygiannol a fyddai'n deillio o wellhad o'r fath.

Gwydr i fetel: rhai o'r Gludyddion halltu UV gall hefyd bondio gwydr i fetel. Mae angen i chi ddeall nad yw'r arwynebau hyn yn fandyllog, sy'n ei gwneud hi'n anodd iawn eu bondio'n llwyddiannus. Ar ddiwedd y dydd, mae'n helpu i gael gludydd a all wneud mwy i chi, ac os oes gennych gais sy'n cynnwys gwydr a metel, mae hon yn ystyriaeth dda.

Gwydr i wydr: gwneir rhai gludyddion UV i fod ychydig yn hyblyg i leihau straen. Mae rhai gludyddion yn cael eu gwneud yn benodol ar gyfer bondio gwydr-i-wydr. Mae'n helpu yn gyntaf i ddeall yn union sut mae glud yn gweithio cyn prynu.

Dylai'r gludydd optegol allu gwrthsefyll gwres, lleithder a melynu. Ar gyfer glud o'r fath, mae'n bwysig iawn cynnal bond cryf a chynnig y gwelededd gorau posibl. Gellir defnyddio gludyddion halltu UV mewn ystod eang o gymwysiadau a gellir eu gwneud yn arbennig hefyd i weddu i sefyllfaoedd penodol.

Yr hyn y dylech ei wybod am gludyddion bondio UV y gellir eu gwella

Nid oes angen unrhyw wres ar gludyddion bondio UV-curadwy. Mae'r fformwleiddiadau hefyd yn tueddu i fyrhau'r amseroedd arweiniol. Mae hyn yn gwneud pethau'n fwy proffidiol a chystadleuol. Daw gludyddion bondio UV mewn gwahanol systemau cemegol a gludedd.

Wrth ddewis glud delfrydol ar gyfer eich cais, mae yna wahanol fformwleiddiadau cemegol y gallwch chi ddewis gweithio gyda nhw. Mae gan bob fformiwleiddiad ei fanteision a'i anfanteision. Mae'n bethau o'r fath y dylech ddarganfod mwy amdanynt i ddod o hyd i'r un a fydd yn gweithio orau ar gyfer y prosiect dan sylw.

Mae'r fformwleiddiadau mwyaf poblogaidd y gallwch chi ddewis ohonynt yn cynnwys siliconau, polyesters, polywrethanau, epocsis ac acryligau. Gellir eu defnyddio mewn llawer o swbstradau i fondio deunyddiau tebyg ac annhebyg yn ôl yr angen. Mae'r rhain yn cynnwys gwydr, metelau a phlastigau,

Mae gan gludyddion bondio UV sefydlogrwydd thermol gwych, eglurder optegol, crebachu isel, a gwrthiant beicio thermol, ymhlith eraill. Yn DeepMaterial, rydym yn cynhyrchu rhai o'r opsiynau gludiog optegol mwyaf diogel sy'n gydnaws â'r rheolau a'r safonau gosod.

llestri gorau UV halltu glud adlynol gweithgynhyrchwyr
llestri gorau UV halltu glud adlynol gweithgynhyrchwyr

Am fwy am Adlyn optegol halltu UV glud ar gyfer bondio mynegai plygiannol uchel gyda gwahanol swbstradau, gallwch dalu ymweliad â DeepMaterial yn https://www.epoxyadhesiveglue.com/uv-curing-uv-adhesive/ am fwy o wybodaeth.

wedi'i ychwanegu at eich trol.
Talu
en English
X