Gweithgynhyrchwyr glud gludiog epocsi strwythurol gorau yn llestri

Sut i gludo magnet i wydr ?

Sut i gludo magnet i wydr ?

Gellir cysylltu magnetau â'r holl ddeunyddiau, gan gynnwys pren, ffabrigau, metel a gwydr. Cyn belled â bod gennych y glud cywir, dylech chi atodi'r magnet yn hawdd yn union lle rydych chi ei eisiau ar y gwydr. Wrth feddwl gwydr, adlyn cyswllt, a glud silicon gorau i gadw'r magnet yn ei le. Er bod mathau eraill o glud yn gweithio'n dda gyda gwydr, y ddau yw'r gorau ar gyfer y cais.

Gall gosodiadau a phrosiectau gwahanol gostio llawer o arian i chi pan fydd yn rhaid i chi ddefnyddio cymorth gweithiwr proffesiynol. Ond pan fyddwch chi'n gwybod sut i drin y broses a'i chwblhau'n llwyddiannus, gallwch arbed arian a dal i gael eich magnet yn gweithio'n effeithiol ar gyfer eich anghenion. Efallai eich bod chi eisiau stribed magnetig ar eich drws cawod gwydr neu unrhyw le arall; proses syml yw'r cyfan sydd ei angen i gael eich eitem yn gweithio'n iawn.

Gwneuthurwyr glud gludiog cyswllt gorau sy'n seiliedig ar ddŵr
Gwneuthurwyr glud gludiog cyswllt gorau sy'n seiliedig ar ddŵr

Dewis eich glud 

Wrth atodi magnet i wydr am ba bynnag reswm, mae pawb yn dymuno iddo wasanaethu eu hanghenion am flynyddoedd lawer i ddod. Felly, mae'r math o lud rydych chi'n setlo amdano yn chwarae rhan enfawr yn y canlyniad a gewch. Bydd glud nad yw'n ddigon gwydn na gludiog ond yn eich gadael yn fwy diflas nag o'r blaen. Mae'n helpu i'w gael yn iawn, o ddewis y glud i atodi'r magnet yn y ffordd gywir.

Fel y soniwyd o'r blaen, glud silicon a gludiog cyswllt yw'r gorau ar gyfer glynu magnetau i wydr. Nid yw tapiau ffon dwbl yn glud hylif ond gallant hefyd weithio'n dda ar wydr. Gallwch bwyso a mesur eich opsiynau trwy edrych ar fanteision ac anfanteision pob math ac yna setlo yn ôl y cais sydd gennych wrth law a'i ofynion.

Mae hefyd yn bwysig sicrhau eich bod yn cael eich glud o frand y gallwch ymddiried ynddo am ansawdd. Mae gan Deep Material rai o'r gludion gorau ar gyfer pob math o gymwysiadau. Mae'r gwneuthurwr yn talu sylw i ansawdd, a gallwch ymddiried yn llwyr yn y cynhyrchion a gewch am beth bynnag sydd ei angen arnoch. Gadewch i'r gweithwyr proffesiynol eich cynorthwyo i ddod o hyd i'r glud cywir ar gyfer eich prosiect pan nad ydych yn siŵr iawn pa lud sydd orau.

Atodi'r magnet 

Nawr bod gennych chi'r glud gorau yn barod, mae'n bryd atodi'r magnet i'ch gwydr. Bydd angen i chi gael y canlynol:

 • Y magnet neu'r stribed magnetig
 • Mae'r glud a ddewiswyd
 • Sgriwdreifer
 • Offeryn mesur
 • Llafn miniog neu siswrn

Os ydych chi'n cysylltu'r stribed magnetig â drws cawod, dilynwch y camau hawdd isod.

 1. Amlygwch yr ardal lle mae angen i chi gludo'r magnet; gallwch ddefnyddio sgriwdreifer ar lifer mewnol y drws
 2. Sicrhewch fod y gwydr yn lân cyn i chi ddechrau gludo'r magnet
 3. Os ydych chi'n gweithio gyda stribed magnetig, torrwch ef i'r maint cywir ar gyfer y gofod
 4. Rhowch eich glud yn hael ar yr ardal ddynodedig
 5. Rhowch y magnet yn gadarn ar yr ardal wedi'i gludo a chaniatáu iddo sychu'n iawn
 6. Nawr gallwch chi ailosod y lifer a'i ddiogelu gyda'r sgriw
 7. Nawr gallwch chi brofi'ch cais gwydr i weld a yw'r magnet yn ddigon diogel i weithredu fel y dymunir
llestri gorau UV halltu glud adlynol gweithgynhyrchwyr
llestri gorau UV halltu glud adlynol gweithgynhyrchwyr

Ar ôl gludo'r magnet, gadewch i'r glud sychu'n llwyr cyn ei brofi.

Am fwy am sut i gludo magnet i wydr, gallwch dalu ymweliad â DeepMaterial yn https://www.epoxyadhesiveglue.com/magnetic-iron-bonding/ am fwy o wybodaeth.

 

wedi'i ychwanegu at eich trol.
Talu
en English
X