llestri gorau UV halltu glud adlynol gweithgynhyrchwyr

Pa Glud Sy'n Gweithio Orau Ar Magnetau?

Pa Glud Sy'n Gweithio Orau Ar Magnetau?

Gallwch ddefnyddio magnetau mewn llawer o brosiectau crefftau a gwella cartrefi, ac wrth ddelio â nhw, mae angen sicrwydd arnoch y bydd y magnet yn glynu'n ddiogel ar yr wyneb rydych chi'n bwriadu ei roi arno. Mae'r cyfan yn golygu dewis y glud cywir i gadw'r magnet ar yr wyneb yn barhaol. Wrth ddelio â magnetau, mae'n bwysig cofio y gall glud poeth fod yn niweidiol. Felly pa lud sy'n gweithio orau ar y magnetau?

Gweithgynhyrchwyr glud gludiog epocsi strwythurol gorau yn llestri
Gweithgynhyrchwyr glud gludiog epocsi strwythurol gorau yn llestri

Mathau o glud sydd orau ar gyfer magnetau 

Gall gludo magnet i unrhyw arwyneb fod yn hawdd ac yn llyfn cyn belled â'ch bod wedi dewis y glud cywir ar gyfer y gwaith. Mae hefyd yn bwysig cofio bod gan rai magnetau elfennau cemegol a gwahanol ddeunyddiau eraill; felly ni ddylai'r glud rydych chi'n gweithio ag ef ysgogi unrhyw adwaith. Mae'r gludion gorau ar gyfer yr her yn cynnwys:

  • Glud epocsi dwy ran
  • Glud gwych
  • Glud crazy
  • Gludiad silicon
  • Glud Gorilla

Mae'r gludion hyn yn ddiogel ar gyfer pob math o fagnetau. Yr epocsi dwy ran yw'r gludydd gorau yn arbennig oherwydd mae ganddo wydnwch a chryfder uwch gan ei wneud yn ddewis gwych i'r rhan fwyaf o brosiectau magnet. Os nad oes gennych chi glud epocsi, dylai'r gludion eraill a grybwyllir fod yn ddigon i ddal y magnet. Mae'r gludion yn gryf ac yn wydn, ond mae hefyd yn golygu y dylech brynu o frand ag enw da. Deunydd dwfnl yw un o'r gwneuthurwyr gorau gydag ystod eang o gludyddion i gyd-fynd â phob cais.

Glud poeth ar gyfer magnetau

Nid yw glud poeth byth yn cael ei argymell ar gyfer y rhan fwyaf o grefftau oherwydd y gwres y mae'n ei ollwng a gallai niweidio'r eitemau rydych chi'n gweithio arnynt. Mae'r meysydd magnetig ar gyfer rhai magnetau hefyd yn cael eu heffeithio'n negyddol gan wres. Os cewch eich hun mewn sefyllfa lle mae'n rhaid i chi ddefnyddio glud poeth, mae'n well dechrau trwy edrych ar y math o magnetau rydych chi'n gweithio gyda nhw ac a allant wrthsefyll y math hwn o lud. Mae magnetau parhaol a neodymium, er enghraifft, yn anghydnaws â glud poeth.

Tra bod neodymium ymhlith y deunydd magnetig cryfaf, gall ei lefelau tynnu magnetig gael eu niweidio'n sylweddol pan ddaw i gysylltiad â thymheredd eithafol. Mae magnetau parhaol, gan gynnwys cerameg, ferrite, alnico, a samarium cobalt, yn wydn ond nid ydynt yn gweithio'n dda gyda glud poeth. Os yw'ch magnet yn perthyn i'r categori hwn, mae'n well cadw at y gludion eraill a grybwyllir uchod, nid y glud poeth.

Mae magnetau a ystyrir yn ddiogel i'w defnyddio hyd yn oed gyda glud poeth yn cynnwys botymau a magnetau bach, ysgafn. Mae eu maint bach a'u natur ysgafn yn ei gwneud hi'n bosibl i'r glud poeth weithio heb eu niweidio. Bydd y glud poeth yn gweithio'n iawn os oes gennych magnetau bach ar gyfer prosiectau bach fel addurno'ch oergell. Bydd yn eu dal i fyny heb ymyrryd â'r tyniad magnetig.

Wrth ddelio â magnetau, rhaid i chi sicrhau bod y glud rydych chi'n setlo amdano yn gallu dal y magnet yn ddiogel ar yr wyneb a ddymunir. Gall yr hyn sydd ei angen arnoch ar gyfer magnetau ar blastig fod yn wahanol i'r hyn y gallai fod ei angen arnoch ar gyfer magnetau y mae'n rhaid iddynt fynd ar arwynebau metel. Gall gwneuthurwr da eich arwain at y cynhyrchion cywir yn dibynnu ar eich cais a dylai fod ganddo rywbeth addas.

gweithgynhyrchwyr adlyn epocsi bwrdd cylched electronig gorau
gweithgynhyrchwyr adlyn epocsi bwrdd cylched electronig gorau

Am fwy am pa lud sy'n gweithio orau ar fagnetau, gallwch dalu ymweliad â DeepMaterial yn https://www.epoxyadhesiveglue.com/case-in-germany-deepmaterial-adhesive-for-electric-motor-magnetic-bonding/ am fwy o wybodaeth.

wedi'i ychwanegu at eich trol.
Talu
en English
X