Ffilm Amddiffynnol Lled-ddargludyddion

Mae gwneuthuriad dyfeisiau lled-ddargludyddion yn dechrau gyda dyddodi ffilmiau hynod denau o ddeunydd ar wafferi silicon. Mae'r ffilmiau hyn yn cael eu hadneuo un haen atomig ar y tro gan ddefnyddio proses a elwir yn ddyddodiad anwedd. Mae mesuriadau cywir o'r ffilmiau tenau hyn a'r amodau a ddefnyddiwyd i'w creu yn dod yn fwyfwy hanfodol wrth i ddyfeisiadau lled-ddargludyddion fel y rhai a geir mewn sglodion cyfrifiadurol grebachu. Ymunodd DeepMaterial â chyflenwyr cemegol, gweithgynhyrchwyr offer prosesau dyddodi ac eraill mewn diwydiant i ddatblygu cynllun monitro dyddodiad ffilm tenau datblygedig a dadansoddi data sy'n darparu golwg llawer gwell ar y systemau a'r cemegau sy'n ffurfio'r ffilmiau ultrathin hyn.

Mae DeepMaterial yn darparu offer mesur a data hanfodol i'r diwydiant hwn sy'n helpu i nodi'r amodau gweithgynhyrchu gorau posibl. Mae tyfiant ffilm tenau dyddodiad anwedd yn dibynnu ar gyflenwi rheoledig rhagflaenwyr cemegol i'r wyneb wafferi silicon.

Mae gweithgynhyrchwyr offer lled-ddargludyddion yn defnyddio dulliau mesur DeepMaterial a dadansoddi data i wella eu systemau ar gyfer twf ffilm dyddodiad anwedd gorau posibl. Er enghraifft, datblygodd DeepMaterial system optegol sy'n monitro twf ffilm mewn amser real, gyda sensitifrwydd sylweddol uwch o'i gymharu â dulliau traddodiadol. Gyda systemau monitro gwell, gall gweithgynhyrchwyr lled-ddargludyddion archwilio'r defnydd o ragflaenwyr cemegol newydd yn fwy hyderus a sut mae haenau o wahanol ffilmiau yn ymateb i'w gilydd. Y canlyniad yw gwell “ryseitiau” ar gyfer ffilmiau gyda'r priodweddau delfrydol.

Pecynnu Lled-ddargludyddion a Phrofi Ffilm Arbennig Lleihau Gludedd UV

Mae'r cynnyrch yn defnyddio PO fel y deunydd amddiffyn wyneb, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer torri QFN, torri swbstrad meicroffon SMD, torri swbstrad FR4 (LED).

Sgrïo LED / Grisial Troi / Ffilm Amddiffynnol PVC Lled-ddargludydd Ailargraffu

Sgrïo LED / Grisial Troi / Ffilm Amddiffynnol PVC Lled-ddargludydd Ailargraffu