Cynulliad Banc Pŵer

Cymhwyso Cynhyrchion Gludiog DeepMaterial Cynulliad Banc Pŵer

Wrth i drydaneiddio cerbydau barhau i esblygu, mae pensaernïaeth batri lithiwm-ion (li-ion) pwerus yn ganolog i drafodaethau ynghylch cerbydau trydan. Er bod dyluniadau system batri yn amrywio yn ôl gwneuthurwr, nodau perfformiad cyffredin ar gyfer yr holl dechnolegau batri modurol yw bywyd hirach, diogelwch gweithredol, cost effeithlonrwydd a dibynadwyedd. Yn eu cydweithrediad diweddar, mae Deepmaterial a Covestro wedi datblygu datrysiad sy'n galluogi cadw batris lithiwm-ion silindrog yn effeithlon o fewn deiliad batri plastig. Mae'r hydoddiant yn seiliedig ar glud UV-curadwy o Deepmaterial a chyfuniad polycarbonad UV-dryloyw o Covestro.

Mae cynulliad batri lithiwm-ion ar raddfa fawr a chost-effeithiol yn rhagofyniad ar gyfer pob OEM modurol wrth i ddefnyddwyr wthio'n gryf i ostwng prisiau cerbydau trydan. Felly, datblygwyd gludydd cydosod batri Deepmaterial's Loctite AA 3963 a chyfuniad polycarbonad tryloyw UV Covestro Bayblend® i fod yn gydnaws â thechnoleg dosbarthu awtomataidd cyfaint uchel a chynnig mecanwaith halltu hyblyg a chyflym. Mae'r glud acrylig yn cael ei lunio i'w ddefnyddio gyda deiliaid batri, sydd wedi'u gwneud o blastig gwrth-fflam arbennig. Mae'n darparu adlyniad cryf i ddeunyddiau swbstrad ac yn darparu hyblygrwydd cynhyrchu trwy amseroedd agored hir a chylchoedd iachâd byr.

Cynhyrchu effeithlon a hyblyg

“Mae gweithrediadau gweithgynhyrchu cyfaint uchel gydag amseroedd beicio byr a hyblygrwydd proses yn hollbwysig,” esboniodd Frank Kerstan, Pennaeth Cerbydau Trydan Ewrop yn Deepmaterial. “Mae'r gludydd Loctite a gymeradwyir gan OEM wedi'i gynllunio i ddal batris lithiwm-ion silindrog i mewn i gludwr ac mae'n fformiwleiddiad iachâd yn ôl y galw un-amser. Ar ôl dosbarthu cyflym, mae amser agored hir y deunydd yn caniatáu unrhyw ymyrraeth cynhyrchu annisgwyl, mae addasrwydd y broses wedi'i adeiladu'n gynhenid. Unwaith y bydd yr holl gelloedd wedi'u gosod yn y glud a'u diogelu yn y daliwr, mae'r halltu yn cael ei actifadu â golau uwchfioled (UV) ac yn cael ei gwblhau mewn llai na phum eiliad." Mae hyn yn fantais fawr dros weithgynhyrchu traddodiadol, sydd ag amseroedd iachâd yn amrywio o funudau i oriau ac felly mae angen cynhwysedd storio rhannau ychwanegol.

Mae deiliad y batri wedi'i wneud o Bayblend® FR3040 EV, cyfuniad PC + ABS Covestro. Dim ond 1mm o drwch, mae'r plastig yn cwrdd â gradd fflamadwyedd UL94 Underwriters Laboratories Dosbarth V-0, ond mae ganddo athreiddedd da i ymbelydredd UV yn yr ystod donfedd uwchlaw 380nm.

“Mae'r deunydd hwn yn ein galluogi i adeiladu rhannau sefydlog dimensiwn sy'n angenrheidiol ar gyfer cydosod awtomataidd ar raddfa fawr,” meddai Steven Daelemans, rheolwr datblygu'r farchnad ar gyfer cerbydau trydan yn adran polycarbonad Covestro. Gallu halltu, mae'r cyfuniad deunydd hwn yn darparu dull arloesol o gynhyrchu modiwl batri lithiwm-ion silindrog ar raddfa fawr."