Bondio Modur Dirgryniad Mini

Mowntio Mecanyddol Ar gyfer Moduron Dirgryniad I PCBs
Moduron dirgryniad Mini Dirgryniad Modur / darn arian, a elwir hefyd yn moduron dirgrynol heb siafft neu grempog. Maent yn integreiddio i lawer o ddyluniadau oherwydd nad oes ganddynt unrhyw rannau symudol allanol, a gellir eu gosod yn eu lle gyda system fowntio hunan-gludiog barhaol gref.

Mae yna lawer o ddulliau ar gyfer gosod modur dirgryniad i Fwrdd Cylchdaith Argraffedig (PCB), pob un â'i fanteision a'i anfanteision ei hun. Mae rhai technegau yn benodol i wahanol fathau o foduron, mae'r gwahanol dechnegau mowntio wedi'u rhannu'n bedwar prif grŵp:
· Dulliau Sodro
· Caewyr a Chlipiau
· Mowntiau Mowldio Chwistrellu
· Glud a Dulliau Gludiog
Y ffordd mowntio hawdd yw'r Glud a'r Dulliau Gludydd.

Glud a Dulliau Gludiog
Mae llawer o'n moduron dirgrynu yn silindrog ac nid oes ganddynt binnau twll trwodd neu gellir eu gosod gan yr UDRh. Ar gyfer y moduron hyn, mae'n bosibl defnyddio glud fel glud, resin epocsi, neu gynnyrch tebyg i osod y modur i'r PCB neu ran arall o'r amgaead.

Oherwydd ei symlrwydd, mae hwn yn ddull poblogaidd ar gyfer prototeipiau ac arbrofwyr. Hefyd, mae gludyddion addas ar gael yn eang ac yn rhad ar y cyfan. Mae'r dull hwn yn cefnogi moduron plwm a moduron gyda therfynellau, mae'r ddau yn caniatáu opsiynau mowntio hyblyg.

Rhaid rhoi sylw i sicrhau bod y glud yn ddigon cryf i ddiogelu'r modur. Gellir gwella cryfder y glud yn hawdd gyda'r cais cywir ar arwynebau glân. Sylwch fod adlyn 'blodeuo isel' gyda gludedd uchel (hy peidiwch â defnyddio syano-acrylate neu 'super glue' - yn hytrach defnyddiwch Epocsi neu toddi poeth) yn cael ei argymell yn gryf i sicrhau nad yw'r sylwedd yn mynd i mewn i'r modur a gludo'r mewnol. mecanwaith.

I gael amddiffyniad ychwanegol, efallai yr hoffech chi ystyried ein Moduron Dirgryniad Encapsulated, sydd yn gyffredinol yn haws i'w gludo.

Sut i Bennu'r Gludydd Cywir ar gyfer Eich Modur Dirgryniad Mini DC
Os ydych chi'n bwriadu ychwanegu ychydig o fywiogrwydd ychwanegol at eich modur dirgryniad mini DC, byddwch chi am ddefnyddio'r glud cywir. Nid yw pob glud yn cael ei greu yn gyfartal, ac mae yna ychydig o ffactorau allweddol i'w hystyried wrth ddewis glud. Dyma'r pwyntiau allweddol i'w hystyried wrth benderfynu pa glud i'w ddefnyddio: effeithiau mae'r modur yn gwrthsefyll dŵr ac nid yw'n niweidio'r modur.

Wrth brynu modur dirgryniad mini DC, mae'n bwysig pennu'r math o gludiog a fydd yn gweithio orau i'r modur. Mae yna wahanol fathau o gludiog ar gael, ac mae'n bwysig dewis yr un a fydd fwyaf effeithiol ar gyfer eich modur. Os nad ydych chi'n gwybod pa glud fydd yn gweithio orau i'ch modur, gallwch geisio defnyddio ychydig o wahanol fathau i weld pa un yw'r gorau i chi. Yn olaf, mae'n bwysig sicrhau na fydd y glud yn achosi unrhyw niwed i'ch modur. Os ydyw, efallai y byddwch am ailosod y modur.

Cyfres Gludiant Modur Dirgryniad DeepMaterial
Mae DeepMaterial yn cynnig y gludydd mwyaf sefydlog ar gyfer bondio moter micro electronig, mae'n hawdd ei weithredu a'i gymhwyso awtomeiddio.

en English
X