Bondio Haearn Magnetig

Sut i fondio magnetau
Mae yna amrywiaeth o fathau o gludiog sy'n bondio magnetau. Rhestrir nodweddion a manteision pob math isod. Mae magnetau parhaol yn cael eu gwneud o ddeunyddiau ferromagnetig caled. Mae mathau o fagnet yn amrywio o ran cryfder, cost, tymheredd a gwrthiant cyrydiad. Mae mathau magnet nodweddiadol yn cynnwys neodymium, rare-earth, samarium cobalt, AINiCo, a ferrites. Fel arfer gellir bondio'r holl fathau magnet hyn fel y'u derbynnir ond ar gyfer cryfder uchaf neu os yw'r wyneb wedi'i halogi, argymhellir glanhau ag isopropanol.

Gludyddion epocsi - mae gludyddion epocsi un a dwy gydran yn ffurfio bondiau gwrthsefyll cryf i wahanol fathau o fagnetau. Gofynnwch i DeepMaterial am gludyddion bondio magnetau modur tymheredd uchel arbenigol ar gyfer moduron Dosbarth H.

Gludyddion acrylig strwythurol - mae gludyddion acrylig wedi'u actifadu ar yr wyneb yn aml yn cael eu ffafrio ar gyfer cynhyrchu modur cyflym oherwydd yr amseroedd gosod cyflym iawn. Fel arall, mae systemau cymysgedd allanol dwy gydran ar gael ar gyfer proses un cam.

Mae'r glud yn cael ei roi ar un wyneb, ac mae'r cychwynnwr yn cael ei frwsio neu ei chwistrellu ar yr wyneb arall. Ar y cynulliad, datblygu cryfder
yn digwydd yn gyflym.

Mae gludyddion cyanoacrylate yn cynnig bondiau cryfder uchel sy'n cael eu ffurfio'n gyflym iawn. Pe bai angen cryfder trawiad uchel arnoch neu ymwrthedd i doddyddion pegynol, byddai'n well cael epocsi neu gludiog acrylig strwythurol.

Gludydd DeepMaterial ar gyfer bondio magnet
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi dylunio, adeiladu ac integreiddio datrysiadau offer uwch ar gyfer ein cwsmeriaid. O hylifau tenau dŵr i bastau gludedd uchel, mae offer DeepMaterial yn gallu dosbarthu a halltu amrywiaeth eang o gludyddion, selyddion a hylifau diwydiannol eraill fel acryligau, anaerobig, syanoacrylates ac epocsiau.

Mae Deepmaterial yn gyflenwyr glud gludiog resin epocsi modur trydan micro diwydiannol, yn cyflenwi glud gludiog bondio magnet ar gyfer magnetau mewn moduron trydan, y glud gludiog epocsi gwrth-ddŵr gorau ar gyfer resin plastig i fetel a choncrit, datrysiad gludiog coil llais vcm diwydiannol modur trydan, toddi poeth diwydiannol electronig glud epocsi cydran a selio gweithgynhyrchwyr glud

Gyda'n datrysiadau system offer o ansawdd uchel, rydym yn cynnig llinell gyflawn, profion cynhwysfawr a chymorth peirianneg byd-eang ar y safle i gynorthwyo gydag ymgynghori, atgyweirio, datblygu cynnyrch ar y cyd, dyluniadau arfer a mwy i gyd-fynd ag anghenion bondio magnet ein cwsmeriaid.

Gludydd bondio DeepMaterial sydd â thymheredd gwasanaeth hyd at wrthsefyll 195-390 gradd F (90-200C).

Os oes angen ymwrthedd tymheredd uwch ar eich bondio, cysylltwch â ni, bydd yr arbenigwr DeepMaterial yn rhoi ateb addas i chi.